TPE – hva er det? Total Power Exchange er en livsstil som strekker BDSM til et ytterpunkt som mange ikke en gang vurderer.

Master og Submissive

BDSM er et bredt tema som utvider seg fra det milde som gjerne innebærer håndjern og kilefjær, til det mer harde – hvor en knelende tjener lar seg piske med grove, lange haler. Du har kanskje hørt snakk om begrepene Master og submissive i forbindelse med BDSM, hvor en Master har rollen som den dominante, mens en submissive gir fra seg kontrollen og underkaster seg. Dette er relativt vanlig blant de som liker å drive med BDSM. Men, tenk deg å drive med dette på fulltid. Vi ønsker å fordype oss mer i denne verdenen!

Total Power Exchange, TPE

Vi snakker om TPE, eller Total Power Exchange som det egentlig heter. En livsstil som gjerne involverer to personer, hvor den ene parten gir fra seg all makt og kontroll, og overlater alt til den andre parten.

En total dominans som ofte er bundet med en eller annnen slags kontrakt mellom forholdets maktinnehaver og den samtykkende tjeneren. Dette betyr i de fleste tilfellene at den dominante parten i forholdet tar alle beslutninger og har det siste ordet, uansett hva det måtte være.

Derimot vil en master ofte ta den submissives tanker i betraktning, selv om det til syvende og sist er hans eller hennes beslutning som gjelder. Et slikt forhold har ulik varighet, og for noen fungerer dette som en livsstil hvor den totale dominansen gjelder 24 timer i døgnet, hele uken, året rundt.

Det er derimot også noen som inngår slike avtaler som kun gjelder i en viss tidsperiode, for eksempel noen timer, noen dager eller en uke. Så lenge den dominante parten har fått tildelt all makt i forholdet, er det snakk om Total Power Exchange.

TPE

Kjente filmer

Synes du temaet er spennende? Filmen The Secratary fra 2002 er en dramakomedie som illustrerer starten på et slikt forhold. De fleste som velger å bevege seg inn i denne verdenen, vil nok oppleve at det hele føles som en lek eller et rollespill i starten. De fleste vil oppleve at det tar tid å bygge et slikt forhold, og man finner ut hva som passer for seg underveis.

I motsetning til Fifty Shades of Grey, er det neppe noen som vingler. Usikkerhet i TPE-forhold ødelegger hele balansen. Når TPE gjelder 24/7 er det snakk om en total overgivelse hvor den dominante parten og den samtykkende tjeneren ofte bor sammen.

Det er ikke nødvendigvis slik at det er snakk om et kjærlighetsforhold, selv om det i de fleste tilfeller er det. Når et slikt forhold innledes, overtar den dominante all kontroll over den underdaniges liv. Det vil si at det i de fleste TPE-forhold er den dominante som betaler regninger, bestemmer antrekk, matinntak og så videre.

Et TPE-forhold dreier seg ikke kun om et dominant eller submissivt rollespill i senga. Dominansen er med andre ord ikke lenger noe som kun gjelder når partene har sex, og i et slikt forhold er det derfor innlysende at det trengs et stor mengde tillit for at det skal fungere for begge parter.

Den dominante parten tar på seg et stort ansvar når han eller hun overtar kontrollen over livet til en annen person, og det vil naturligvis også oppleves som en stor beslutning å overlate makten over livet sitt til en partner.

Frivillig overgivelse

En person som på frivillig basis har overgitt all makt og kontroll over sitt liv til en dominant partner, må på forhånd vite hva dette innebærer. Dersom den samtykkende tjeneren begynner å tvile eller vise tegn til usikkerhet, vil dette være faktorer som kan virke ødeleggende for forholdet. All tvil og usikkerhet på om livsstilen passer bør være nøye gjennomtenkt da det naturligvis er slik at TPE ikke fungerer for alle.

Noen ganger kan det kanskje være eksterne faktorer som påvirker en slik livsstil og gjør det vanskelig å la seg gjennomføre. Det kan være snakk om familie og venner som ikke forstår poenget med det, jobb, og andre generelle, daglige forpliktelser. Derimot vil de fleste som lever en slik livsstil sammen jobbe for få det til å fungere og ikke la slike ting stå i veien.

Det høres kanskje motstridende ut, men for noen vil en med rollen som submissive i et TPE-forhold ofte oppleve at livsstilen gir han eller henne en form for frihet. Personen har selv forpliktet seg å følge den dominantens leveregler og rutiner, og følelsen av å slippe å ta egne beslutninger og valg, og vite at en annen person tar vare på en vil kanskje føles bekymringsløst.

TPE

Innenfor eller utenfor husets fire vegger?

Den dominantes regler for hvordan den samtykkende tjeneren lever sitt liv, er det som gjelder. For de fleste partnere som lever ut denne livsstilen 24 timer i døgnet, vil det være den dominantes regler som gjelder innenfor husets fire vegger, og den underdanige eller samtykkende tjeneren vil adlyde den dominantes ønsker og beslutninger hjemme og for noen også ute i offentligheten.

Noen velger derimot å holde sin BDSM-livsstil adskilt og privat, og ønsker derfor ikke å la den påvirke sitt liv utenfor husets fire vegger – også når de normalt sett lever i et TPE-forhold.

Belønning og straff er noe man vanligvis forbinder med BDSM generelt. Adlyder man ikke den dominantes ordre, vil man bli straffet. Dersom man oppfører seg pent, vil man bli belønnet.

I Fifty Shades of Grey ser vi at dominanten Christian Grey bruker spanking som en metode for straff når den submissive Ana ikke har oppført seg etter Christians regler. Mange som lever i typiske TPE-forhold bruker også slike straffemetoder når den samtykkende tjeneren har gjort noe den dominante ikke liker. For noen kan det være snakk om verbal disiplin, at den underdanige fratas privilegier eller spanking.

I forhold hvor Total Power Exchange utspiller seg i en viss begrenset tidsperiode eller i en viss setting, er det de samme prinsippene som gjelder som ved TPE 24/7. I en gitt, avtalt tidsperiode vil da den dominante overta fullstendig kontroll og bestemme over den submissive. Det er da en del av leken.

Denne formen for Total Power Exchange skiller seg fra livsstilen som gjerne varer 24/7 da partene ikke ønsker å leve slik til daglig, men kun i spesifikke situasjoner. For den dominante er det gjerne følelsen av å ha fullstendig kontroll over nytelsen og tilfredsstillelsen av både seg selv og et annet menneske som gjelder. Den submissive elsker derimot følelsen av å slippe all kontroll og nyte fullstendig uten å måtte ta ansvar.

Variasjoner av TPE

Det finnes altså en rekke ulike måter å leve ut et TPE-forhold. Noen velger å overlate absolutt all kontroll til forholdets dominante part. Her vil en master ha kontroll på hver minste lille detalj i den submissive sitt liv. Andre ønsker å leve ut denne livsstilen innenfor husets fire vegger, uten at det har noe særlig påvirkning på det sosiale livet.

For noen er det kun en lek som utspiller seg ved spesifikke, avtalte tidsperioder eller situasjoner, og andre ønsker å kun påta seg rollene som dominant og submissive i seksuelle situasjoner. Det er i disse tilfellene ikke snakk om «micromanaging» (dvs. kontroll over hver minste lille ting i livet til den submissive).

Det viktigste i alle slike BDSM-forhold er at alt foregår på frivillig basis, og at man uttrykker tillit til den andre parten.

En 24/7 Total Power Exchange-livsstil dreier seg om mer enn kun sex og nytelse da det er en livsstil. Det er derfor viktig at begge parter går inn i et slikt forhold med riktig innstilling.

 

BDSM-utstyr som passer til TPE og annen BDSM-lek

249,00 kr

For Nippler

Nippeldråper

239,00 kr

Håndjern & Mansjetter

Bad Kitty Lår og Hånd Mansjetter

489,00 kr
2299,00 kr
279,00 kr