Potensfremmende  6 produkter

Filters

Lystfremmende tilskudd er en samlende betegnelse på produkter som ofte er relatert som potensmiddel. Potensmiddel og lystfremmende tilskudd finnes både for kvinner, menn og begge deler i ett. Det finnes de sterke potensmidlene som virker innen én time, og det andre har best effekt som kosttilskudd.

maximen-potens-piller                                                            lystfremmende tilskudd chocoline

Om lystfremmende tilskudd

Potensmiddel skal aldri brukes som erstatning for variert kost eller andre vitaminer. Selv om noen inneholder vitaminer i tillegg, er dette kun et tillegg, og dekker ikke et dagsbehov.
Særdeles kjent er Viagra som har en umiddelbar og kraftig virkning på menn, disse selger ikke vi. Potensmiddel som Viagra skal tas med lege grunnet at det er sterkt preparat med tunge virkemidler. Potensmiddel trenger likevel ikke være så tungt for kroppen for at det skal virke. Vi her på Duoshop er nøye på hvilke produkter vi plukker ut som lystforsterkende middel. Vi anbefaler kun de som vi opplever at fungerer veldig godt for alle eller de fleste. Vi har en egen urtespesialist som plukker ut produkter som er fortrolige og likevel trygge.
Vi her på Duoshop tar alvorlig behovet for lystforsterkende produkter og ønsker kun tilby det beste innenfor trygge rammer.

Følg anbefalingene:

Når det kommer til lystforsterkende midler må du først finne ut hvilken form og yppighet de skal tas. Potensmidler kommer som kapsler, dråper og pulver. Noen bør tas daglig for gradvis bedre effekt som varer på lengre basis, andre frarådes å tas mer enn to under 24 timer. Når du tar lystfremmende midler håper vi at du følger anbefalingene vi kommer med, slik at de ikke skal utgjøre noen risiko for deg.
Lystfremmende midler skal være til glede, sideeffekter som hodepine og dehydrering tyder på at kroppen trenger mer veske. Overskrider du anbefalingene kan du oppleve skjelvinger av noen… Dette kommer helt an på virkemidlene til produkter, men om du forholder til anbefalingene skal du slippe dette og heller ha en fantastisk opplevelse som gir masse glede og lyst.
Les mer